fbpx

Vad händer vid skada eller förlust?

Kontakta leverantören direkt och meddela vad som har hänt. Det är alltid du som hyrestagare och leverantören som ska komma överens i dessa ärenden. Hyrestagaren ansvarar för skada eller förlust av godset under hyresperioden om inget annat anges i hyresavtalet. Läs mer i Användarvillkoren.